10 merkitsee, että sinulla on harvinainen persoonallisuus (ja erilainen kuin muut) - SANTE PLUS MAG

Oletko koskaan kuullut kuuluisasta amerikkalaisesta testistä "MBTI"? Tämä on Isabel Briggs Myersin ja hänen äitinsä Katherine Cook Briggsin laatima kyselylomake. Jälkimmäiset saivat inspiraation kuuluisan amerikkalaisen psykiatrin Carl Gustav Jungin työstä tarjota terävä lähestymistapa erilaisiin ihmisen persoonallisuuksiin. Lukuisissa tieteellisissä ja psykiatrisissa tutkimuksissa luotettavana pidetty testi mahdollisti 16-tyyppisten henkilöiden tunnistamisen.

Tämä artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran HEALTH PLUS MAGAZINE